გამომცემლობა "პეგასმა" გამოსცა ნენე გიორგაძის პროზაული კრებული "სამკუთხედი", რომელშიც შესულია 10 მოთხრობა და 4 მინიატურა. წიგნის რედაქტორია ბიძინა მაყაშვილი, ყდის დიზაინი ეკუთვნის გურამ წიბახაშვილს. იყიდება წიგნის მაღაზიებში.

სამკუთხედი